Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Valuation of land and property has started in Bayankhoshuu location

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн хүрээнд Баянхошуу байршилд төсөлд хамрагдсан оршин суугчдаас “Төсөлд оролцох сонирхлын судалгаа” болон “Нийгэм эдийн засгийн нарийвчилсан судалгаа”-г авч бүрэн дууссан.

Оршин суугчид та бүхий газар, эд хөрөнгийг хөндлөнгийн  үнэлгээний компани үнэлэх ба үнэлгээний ажил албан ёсоор эхэлсэн гэдгийг дуулгахад таатай байна. Улаанбаатар хотын хойд бүсэд иргэдийн орлогод нийцсэн ногоон Эко-хороолол барих их үйлсэд биднийг дэмжин хамтран ажиллаж буй иргэд та бүхэнд талархал илэрхийлье.

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай