Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Толгойт дэд төв

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 20, 22, 34, 35 дугаар хороодын нийт 153,4 га газарт нийгмийн барилга байгууламж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг өрнүүлнэ.

Толгойт дэд төв Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 20, 22, 34, 35 дугаар хороонд нийт 153,4 га газарт нийгмийн барилга байгууламж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг өрнүүлнэ.

Толгойт дэд төвийн бүтээн байгуулалтууд:

 • 7.69 км АВТО ЗАМ
 • 17.26 км ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ
 • 6.80 КМ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ
 • 5.78 км ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ
 • 14 км ЦАХИЛГААН, ХОЛБООНЫ ШУГАМ
 • 240 ХҮҮХДИЙН ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГ
 • 2,74 га ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
 • 1000 м3 УСАН САН
 • ОЛОН НИЙТИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
 • СУРГАЛТЫН ТӨВ
 • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай