Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Дэнжийн мянга дэд төв

Чингэлтэй дүүргийн 10, 11, 12, 13 дугаар хороодын нийт 131.5 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж байна.

Дэнжийн мянга дэд төвд Чингэлтэй дүүргийн 10, 11, 12, 13 дугаар хороонд нийт 131.5 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж байна.

Дэнжийн мянга дэд төвийн бүтээн байгуулалтууд:

 • 3.4 км АВТО ЗАМ
 • 8.1 км ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ
 • 5.7 км БОХИР УСНЫ ШУГАМ
 • 4.2 км ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ
 • 29 км ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ, ХОЛБООНЫ ШУГАМ СУВАГЧЛАЛ
 • 240 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ
 • МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ НЭГДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ
 • ОЛОН НИЙТИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
 • 1.57 га ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
 • 47мВт ДУЛААНЫ СТАНЦ
 • ЦАХИЛГААНЫ ДЭД ӨРТӨӨ

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай