Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Дамбадаржаа дэд төв

Сүхбаатар дүүргийн 16, 17 дугаар хороодын нийт 70 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж байна.

Дамбадаржаа дэд төвд Сүхбаатар дүүргийн 16, 17 дугаар хороонд нийт 70 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж байна.

Дамбадаржаа дэд төвийн бүтээн байгуулалтууд:

 • 2.8 км АВТО ЗАМ
 • 5 км ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ
 • 4,6 км БОХИР УСНЫ ШУГАМ
 • 3.2 км ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ
 • 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ
 • 12 км ЦАХИЛГААНЫ КАБЕЛЬ ШУГАМ
 • 6.3 км ХОЛБООНЫ ШУГАМ СУВАГЧЛАЛ
 • 58мВт ДУЛААНЫ СТАНЦ
 • МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ТЕХНИКИЙН БАЙР
 • СПОРТ ЦОГЦОЛБОР
 • ОЛОН НИЙТИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
 • ЦАХИЛГААНЫ ДЭД ӨРТӨӨ

Холбоотой мэдээлэл

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ХЭВИЙН ЯВАГДАЖ БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРГАЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд