Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Баянхошуу дэд төв

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11, 28, 40 дүгээр хороодын нийт 162 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт өрнүүлж байна.

Баянхошуу дэд төвд Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11, 28, 40 дүгээр хороонд нийт 162 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт өрнүүлж байна.

Баянхошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалтууд:

 • 7.42 км АВТО ЗАМ
 • 7 км ЦАХИЛГААН ХОЛБОО
 • 15 км ДУЛААН ХАНГАМЖ
 • 23.83 км УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА
 • 9.97 км ҮЕРИЙН ХАМГААЛЛЫН ДАЛАН СУВАГ
 • 4.65 га ТОХИЖИЛТ
 • 150, 240 ХҮҮХДИЙН ХОЁР ЦЭЦЭРЛЭГ
 • 1000 м3 УСАН САН
 • 2 га ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
 • МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ТӨВ
 • СПОРТ ЦОГЦОЛБОР
 • ОЛОН НИЙТИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
 • БИЗНЕС ИНКУБАТОР, СУРГАЛТЫН ТӨВ
 • ДЭД СТАНЦ

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай