Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Баянхошуу дэд төв

Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11, 28, 40 дүгээр хороодын нийт 162 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт өрнүүлж байна.

Баянхошуу дэд төвд Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11, 28, 40 дүгээр хороонд нийт 162 га газарт нийгмийн хангамж болон инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт өрнүүлж байна.

Баянхошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалтууд:

 • 7.42 км АВТО ЗАМ
 • 7 км ЦАХИЛГААН ХОЛБОО
 • 15 км ДУЛААН ХАНГАМЖ
 • 23.83 км УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА
 • 9.97 км ҮЕРИЙН ХАМГААЛЛЫН ДАЛАН СУВАГ
 • 4.65 га ТОХИЖИЛТ
 • 150, 240 ХҮҮХДИЙН ХОЁР ЦЭЦЭРЛЭГ
 • 1000 м3 УСАН САН
 • 2 га ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН
 • МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ТӨВ
 • СПОРТ ЦОГЦОЛБОР
 • ОЛОН НИЙТИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
 • БИЗНЕС ИНКУБАТОР, СУРГАЛТЫН ТӨВ
 • ДЭД СТАНЦ

Холбоотой мэдээлэл

АХБ болон Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-аас хэрэгжүүлж буй “Ногоон орон сууц төсөл”-ийн “ГАЗРЫГ ОРОН СУУЦААР СОЛИХ” үйл ажиллагааг Баянхошуу дэд төвийн иргэдэд танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг Азийн Хөгжлийн банк