Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Introduced renewable energy solutions to reduce air, soil and environmental pollution in Ulaanbaatar

The Ulaanbaatar Green Housing Project is being implemented in the ger districts of Ulaanbaatar to reduce air, soil and environmental pollution, introduce renewable energy solutions in buildings, create eco-districts with energy-efficient green apartments, and develop various types of housing. There are

The Project Implementing Unit has successfully organized three workshops on Green Building Evaluation Systems to build the capacity of construction professionals, exchange information on green building systems, in particular the EDGE system, and discuss energy efficiency in construction. finished.

The workshop was held on November 18, 25, and December 2 at the Bayankhoshuu and Selbe Business Incubator Training and Production Centers, as well as at the Bayanzurkh District Civic Hall. are involved. We would like to thank the National Construction Association, the International Finance Corporation, and the guest speakers for co-organizing the workshop.

Холбоотой мэдээлэл

АХБ болон Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-аас хэрэгжүүлж буй “Ногоон орон сууц төсөл”-ийн “ГАЗРЫГ ОРОН СУУЦААР СОЛИХ” үйл ажиллагааг Баянхошуу дэд төвийн иргэдэд танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг Азийн Хөгжлийн банк