ULAANBAATAR GREEN AFFORDABLE HOUSING
AND RESILIENT URBAN RENEWAL
SECTOR PROJECT (AHURP)

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

WELCOME TO OUR WEBSITE

Ulaanbaatar Green Affordable Housing and Resilient Urban Renewal Project that aims to develop eco-districts in ger areas on a surface of 100 hectares

The housing project will be carried out in five phases

Project introduction

The project aims to deliver sustainable and comprehensive solutions to transform the substandard, climate-vulnerable, and heavily polluting ger areas of Ulaanbaatar city into affordable, low carbon, climate-resilient, and livable eco-districts through collaboration with community.

PROJECT OUTPUTS

Output 1

Resilient urban infrastructure, public facilities, and social housing units in ger areas constructed

Output 2

Long-term financing to developers for low carbon affordable housing, market rate housing, and economic facilities in ger areas and to households for green mortgages increased

Output 3

Sector policy reforms implemented and capacity strengthened

News

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд төвүүдэд хийсэн бүтээн байгуулалтуудын ажлуудыг …

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын …

“Гадна тоглоомын талбайн зураг төсөл боловсруулах” уралдаанд оролцохыг урьж байна

ЭКО ХОРООЛОЛ, НОГООН ОРОН СУУЦНЫ СТАНДАРТ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН САЙН ТУРШЛАГЫГ СУРТАЛЧЛАХ, ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЛЭГИЙГ …

PROJECT INTRODUCTION VIDEO

The project aims to deliver sustainable and comprehensive solutions to transform the substandard, climate-vulnerable, and heavily polluting ger areas of Ulaanbaatar city into affordable, low carbon, climate-resilient, and livable eco-districts through collaboration with community.

PARTNER ORGANIZATION

Ulaanbaatar green affordable housing and resilient urban renewable sector project