Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Холбоо барих

Оршин суугч та Улаанбаатар Хотын Ногоон орон сууц төсөлтэй холбоотой санал, хүсэлт, гомдол, талархлаа дараах сувгаар бидэнд ирүүлээрэй.

САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ
ШАТ АЛХАМ

Таны гаргасан санал, хүсэлт, гомдол, талархлын хариуг Нийслэлийн гомдол барагдуулах 1086 тоот захирамжид үндэслэн 30 хоногийн дотор төслийн зүгээс шийдвэрлэн ажиллах болно.

Таны гаргах санал, хүсэлт, гомдол, талархал нь хууль шүүхийн шатны бус иргэд төсөлтэй зөвшилцөн шийдвэрлүүлэх боломжтой асуудлуудыг хамрахыг та анхаарна уу. Өөрөөр хэлбэл газар, үл хөдлөх хөрөнгийн маргаан, гэмт хэргийн чанартай асуудал зэргийг та шууд шүүх цагдаагийн байгууллагад өргөдөл гаргаж, цаг алдалгүй шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй гэдгийг танд зөвлөж байна.

Хэрэв та өргөдөл гомдлоо өөрөө бичиж илгээхэд хүндрэлтэй, дараах сувгуудыг ашиглахад төвөгтэй байвал 77770023 тоот утсаар хандан, Орон Нутгийн Оршин суугчдын төлөөллөөс бүрдсэн Төслийн Гомдол Барагдуулах Иргэд Оршин Суугчдын Зөвлөлд хандан тусламж авч болно. Тэд танд;

  1. Гомдол гаргах загвар хуудсыг хэрхэн бөглөхөд тусална,
  2. Таны амаар гаргасан гомдлыг таныг хариугаа чирэгдэлгүйгээр авах нөхцөлд үндэслэн, аль боломжтой сувгаар төслийн талд хүргэж, чиглүүлнэ,
  3. Иргэн таныг гомдол саналаа баталгаажуулахад дэмжлэг үзүүлнэ (зураг авах, хавсаргах гэх мэт),
  4. Та талархлаа хүргүүлж тэдэнтэй уулзаж, ярилцаж болно,
  5. Таны санал, гомдол, хүсэлт, талархлын хариуг танд уламжилна,

Дээрх бүхнээр хязгаарлагдахгүй, гомдол барагдуулахтай холбоотой бусад байдлаар таныг төслийн хамт олонтой холбох гүүр болж ажиллах үүрэгтэй болно.

Бидэнтэй холбогдох

Оршин суугч та Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн хариуцсан ажилтанд дараах хуудсыг бөглөн, имэйлдээ хавсарган info@mub-ahurp.mn хаягаар шууд илгээж санал, хүсэлт, талархал, гомдлоо уламжлах боломжтой.

Холбоо барих

Улаанбаатар Ногоон Орон сууц төсөл

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 8, Экспресс цамхаг 14-р давхар

Санал хүсэлт