Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Our Blog

VACANCY ANNOUNCEMENT

PMO Procurement Specialist A. Background The Government of Mongolia has received financing from the Asian Development Bank (ADB), Green Climate

Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

Огноо:  2023 оны 9-р сарын 11  Зээлийн дугаар ба нэр:  ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба

Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2023 оны 9-р сарын 4 Зээлийн дугаар ба нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Read More

VACANCY ANOUNCEMENT

PMO SOCIAL, GENDER AND COMMUNICATIONS SPECIALIST A. BackgroundThe Government of Mongolia has received financing from the Asian Development Bank (ADB),

Read More

VACANCY ANOUNCEMENT

PMO CIVIL ENGINEER A. BackgroundThe Government of Mongolia has received financing from the Asian Development Bank (ADB), Green Climate Fund

Read More

Тендерийн урилга

Огноо: 2023 оны 3-р сарын 29 Зээл/буцалтгүй тусламжийн дугаар, нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON (OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц

Read More