Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Our Blog

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн Баянхошуу дэд төвд байгуулах 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажлын нээлтийн ёслолын арга хэмжээ боллоо

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг дахин төлөвлөж, орлогод нийцсэн ногоон орон сууц, худалдаа үйлчилгээ, нийгмийн дэд бүтэц, ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн

Read More

Тендерийн урилга

Огноо: 2023 оны 3-р сарын 29 Зээл/буцалтгүй тусламжийн дугаар, нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON (OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц

Read More