Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Our Blog

ЭКО-ХОРООЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ II УУЛЗАЛТЫГ БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянхошуу дэд төвд төсөлд оролцохоор дэмжсэн оршин суугчдад төслийн зураг төслийг танилцуулах анхны танхимын уулзалтыг  2021 оны 12 дугаар сарын

Read More