Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Сэргээгдэх эрчим хүч

Эко хорооллын барилгын дээврийн талбайн 18 хувиас багагүй талбайг ашиглан нарны цахилгаан үүсгүүр суурилуулах ба төслийн хэмжээнд нийт 72 000 м2 талбай бүхий нарны цахилгаан үүсгүүр суурилуулна.


Барилгын дээврийн нарны цахилгаан үүсгүүрийг сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллах батарейгүй системээр төлөвлөнө.


Нарны цахилгаан үүсгүүрийн ажиллах зарчим: Өдрийн цагаар нарны энерги их, эко хороололд амьдарч буй айлуудын цахилгаан хэрэглээ бага үед айлуудын хэрэглээг хангаад илүүдэл эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлнэ.


Амралтын өдөр болон бусад хэрэглээ өндөртэй үед нарны эрчим хүч эко хорооллын айлуудын цахилгаан хэрэглээг хангаж чадахааргүй тохиолдолд төвийн түгээх сүлжээнээс цахилгаан нийлүүлэн нарны цахилгаан үүсгүүртэй хоршин ажиллана.

 


Бүрхэг өдөр, мөн нар жаргасны дараа айлуудын цахилгаан хэрэглээг түгээх сүлжээнээс хангаж ажиллана.