Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

ЭКО ХОРООЛОЛ, НОГООН ОРОН СУУЦНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН УРАЛДААНЫГ ОЮУТАН ЗАЛУУСЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн хүрээнд Баянхошуу дэд төв Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороо, төслийн B15 талбарт баригдаж буй нийт 110 айлын орон сууцны гадна тоглоомын талбайн зураг төслийг боловсруулах уралдааныг 2023 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдрөөс 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ний өдрийг хүртэл оюутан залуусын дунд зохион байгуулж байна.

Энэхүү уралдааны зорилго нь иргэд, олон нийт ялангуяа архитектур, хот төлөвлөлтийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж байгаа оюутан залуусын ногоон орон сууц болон эко хорооллын мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, тэдэнд олон улсын сайн жишээг таниулах, залуусын оролцоог хангахад чиглэж байна.

Зураг төслийн уралдаанд МУИС, ШУТИС, Техник Технологийн Дээд сургууль зэрэг их дээд сургууль, коллежийн нийт 12 багийн 40 орчим оюутан залуус бүртгүүлсэн бөгөөд оролцогчдод ногоон орон сууц, эко хорооллын төлөвлөлтийн талаар мэдлэг, мэдээлэл өгөх уулзалтыг 2024 оны 01-р сарын 19-ний өдөр төслийн байранд зохион байгууллаа.

Холбоотой мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууцны эко хорооллын төсөл хэрэгжиж буй талбарын хороод болон ойролцоох хороодын Засаг дарга, хэсгийн ахлагч, хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтнүүдтэй санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн нийгэм, жендэрийн баг Баянхошуу болон Шархад дэд төвд ногоон

ШАРХАД ДЭД ТӨВИЙН НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСЛИЙН ТАЛБАРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧИД ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН САР ШИНИЙН ӨРГӨТГӨСӨН “АМАР БАЙНА УУ-2024” ҮЗЭСГЭЛЭНД АMЖИЛTTАЙ ОРОЛЦЛОО

Шархад дэд төв Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны төслийн талбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бичил болон

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн баг “Шархад дэд төвийн Ногоон орон сууц төсөл 1” -ийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч “Нутгийн Буян групп” ХХК-тай уулзалт хийлээ

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн баг Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо, Шархад дэд төвийн хүрээнд