Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

ЭКО-ХОРООЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ УУЛЗАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Төслийнэхний байршил болох Баянхошуу дэд төвд төсөлд оролцох судалгаанд хамрагдаж төслийг дэмжсэн иргэдтэй 2021 оны 12 сарын 12нд иргэдтэй анхны танхимын уулзалтыг амжилттай зохион байгуулан өндөрлөсөн билээ.

Баянхошуу бизнес инкубатор төвд зохион байгуулсан энэхүү уулзалтад нийт 63 хүн оролцон бөгөөд төслийн хүрээнд баригдах ЭКО-ХОРООЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗУРАГ ТӨСӨЛ-тэй танилцаж, барилгын төлөвлөлтөд өөрийн санал бодлоо хэлж, асуултдаа хариулт авч, харилцан ярилцсан үр дүнтэй уулзалт болсон юм.

Бид төслийнбүхийл явцад иргэдийн санал сэтгэгдлийг тусгахыг хичээн ажиллаж байгаа бөгөөд анхны уулзалтад оролцож амжаагүй иргэдийн санал хүсэлт сонсож төслийг бүрэн танилцуулах үүднээс дахин уулзалт зохион байгуулах төлөвлөж байгаа бөгөөд уулзалтад оролцож амжаагүй иргэд маань Баянхошуу Бизнес инкубатор төвийн 1-р давхарт байрлах “Иргэдийн мэдээллийн төв”-д байрлуулсан төслийн материалуудтай танилцах боломжтой.

Амьдрах орчноо сайжруулахаар Эко-хороолол барих төслийн ажлыг дэмжиж идэвхтэй оролцон нийт оршин суугчид та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Иргэд та бүхийоролцоо хяналт төсөл амжилттай хэрэгжихэд нэн чухал үүрэгтэй билээ.

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай