Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

ЭКО-ХОРООЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ УУЛЗАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Төслийнэхний байршил болох Баянхошуу дэд төвд төсөлд оролцох судалгаанд хамрагдаж төслийг дэмжсэн иргэдтэй 2021 оны 12 сарын 12нд иргэдтэй анхны танхимын уулзалтыг амжилттай зохион байгуулан өндөрлөсөн билээ.

Баянхошуу бизнес инкубатор төвд зохион байгуулсан энэхүү уулзалтад нийт 63 хүн оролцон бөгөөд төслийн хүрээнд баригдах ЭКО-ХОРООЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗУРАГ ТӨСӨЛ-тэй танилцаж, барилгын төлөвлөлтөд өөрийн санал бодлоо хэлж, асуултдаа хариулт авч, харилцан ярилцсан үр дүнтэй уулзалт болсон юм.

Бид төслийнбүхийл явцад иргэдийн санал сэтгэгдлийг тусгахыг хичээн ажиллаж байгаа бөгөөд анхны уулзалтад оролцож амжаагүй иргэдийн санал хүсэлт сонсож төслийг бүрэн танилцуулах үүднээс дахин уулзалт зохион байгуулах төлөвлөж байгаа бөгөөд уулзалтад оролцож амжаагүй иргэд маань Баянхошуу Бизнес инкубатор төвийн 1-р давхарт байрлах “Иргэдийн мэдээллийн төв”-д байрлуулсан төслийн материалуудтай танилцах боломжтой.

Амьдрах орчноо сайжруулахаар Эко-хороолол барих төслийн ажлыг дэмжиж идэвхтэй оролцон нийт оршин суугчид та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Иргэд та бүхийоролцоо хяналт төсөл амжилттай хэрэгжихэд нэн чухал үүрэгтэй билээ.

Холбоотой мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн хүрээнд Баянхошуу дэд төв талбарт нийт 110 айлын 4 блок ногоон орон сууц, мөн Шархад дэд төв талбарт 110 айлын 4 блок ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажил төлөвлөгөөний дагуу хэвийн үргэлжилж байна

2024 оны 6 дугаар сарын 1-ний байдлаар Баянхошуу дэд төв талбарт баригдаж буй A, B,

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл