Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ТАЛБАРЫН ИРГЭД ӨӨРИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГАЗАР, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЛГЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19-р хорооны иргэдтэй 3 дугаар сарын 23-ний өдөр уулзалт хийж, Улаанбаатар хотыг НЭГ ТӨВТ хотоос ОЛОН ТӨВТ хот болгон хөгжүүлэх, иргэдийг орон сууцжуулах төлөвлөгөөт ажлуудыг танилцуулсан.

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн хүрээнд 2023-2025 онуудад тус хорооны талбарт нийт 338 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажил хийгдэх бөгөөд 2024 оны 4-р улиралд эхний ээлжийн 110 айлын орон сууц ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.

Төслийн зүгээс Шархад дэд төв, талбарын иргэдтэй 3 дугаар сарын 25-наас эхлэн нэг бүрчлэн уулзалтыг хийж, нийт 129 хашааны өмчлөгчдийн саналыг сонсож, газар үл хөдлөх эд хөрөнгийг үнэлүүлэх сонирхлын судалгааг хийсэн.

Судалгааны үр дүнд, иргэд өөрийн газар, үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлүүлэх хүсэлт гаргаж, үүний дагуу тусгай зөвшөөрөл бүхий Мастер үнэлгээ ХХК нь 2024 оны 5 дугаар сарын 3-ний өдрийн байдлаар нийт 115 нэгж талбарын газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн үзлэг хэмжилтийг хийж, мөн талбарын 1м2 газрын суурь үнэлгээний судалгааг хийж гүйцэтгээд байна.

Холбоотой мэдээлэл

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ХЭВИЙН ЯВАГДАЖ БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРГАЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд