Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Нээлттэй худалдан авалт

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний
дугаар
Худалдан авах ажиллагааны нэрТөлөвЭхэлсэн огнооДуусах огноо
BYW.CW2-001Баянхошуу дэд төвийн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн ажил /дахин зар/2023/04/262023/05/29
15:00
SHD.CW1Шархад дэд төвийн 110 айлын ногоон орон сууцны барилгын ажил2023/03/292023/05/01
15:00
BYW.CW1Баянхошуу дэд төвийн 110 айлын ногоон орон сууцны барилга (Багц-1,Багц-2)2023/02/152023/03/22
15:00
SHD.CW2-001Шархад дэд төвийн инженерийн байгууламж, салбар шугам сүлжээний ажилДууссан2023/09/042023/10/06
15:00
SHD.CW5Шархад дэд төвийн 1-р хэлхээний цахилгаан хангамжийн ажилНээлттэй2023/09/112023/10/11
15:00