Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Нээлттэй тендер шалгаруулалт (Бараа, ажил, зөвлөхийн бус үйлчилгээ) зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг бичгээр гаргаж, тендерийн хураамжийн төлбөрийг төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг цахим хэлбэрээр илгээнэ.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаарХудалдан авах ажиллагааны нэрТөлөвЭхэлсэн огнооДуусах огноо