Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРЛОГОД НИЙЦСЭН НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, иргэдийн орлогод нийцсэн орон сууцны ЭКО-ХОРООЛОЛ болгон хөгжүүлэх төслийг хэлнэ. УИХ-ын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” бодлогын баримт бичигт үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас хэрэгжүүлж буй төсөл юм.

Төсөл нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 30 га талбайг дахин төлөвлөж орлогод нийцсэн ногоон орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийн цогц шийдэл бүхий эко хорооллууд байгуулан агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулна. Төсөл нь 2 үе шаттай бөгөөд төслийн 1-р үе шатанд 800 орлогод нийцсэн ногоон орон сууц, 2-р үе шатанд 2200 орлогод нийцсэн ногоон орон сууц бүхий орон сууцны эко-хороолол байгуулна.

ОРЛОГОД НИЙЦСЭН НОГООН ОРОН СУУЦ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц гэж зорилтот иргэдийн орлогын чадавхад нийцсэн өртөг бүхий, эрчим хүчний алдагдал багатай, инженерийн хангамжтай, иргэдийн амьдрах таатай орчныг бүрдүүлсэн, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, хог хаягдал, орчны бохирдол, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилго бүхий орон сууцыг хэлнэ.

Дараах зорилтыг хангасан орон сууцыг орлогод нийцсэн орон сууц гэнэ. Үүнд:

1. Зорилтот бүлгийн иргэдийг урт хугацаанд худалдан авах боломжоор хангасан орон сууцыг хэлнэ

2. Орон сууцны ашиглалтын зардал нь өрхийн амьжиргаанд нийцсэн байх.

НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСӨЛД ХЭН ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?

Төслөөс хэрэгжүүлж буй дахин төлөвлөлт, орон сууцны барилгын ажлын үйл явц нь гэр хорооллын бүсэд хэрэгжих ба тухайн орчинд амьдарч буй иргэдийн эрэлтэд суурилсан байна. Тухайн дэд төсөл бүрд гэр хорооллын бүсийн 1-3га газрын хил хүрээнд хамаарагдах газрын оршин суугч, иргэд 100% сайн дурын үндсэнд газраа орон сууцаар солилцож төслийн үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой.

Тэдгээр иргэд нь орон сууц худалдан авах болон түрээслэх давуу эрхтэй байна. Үүний дараа олон нийт Эко-хорооллын орон сууцнаас худалдан авах болон түрээслэх боломжтой болно.

Төслийн хувьд Орлогод нийцсэн орон сууцны хөтөлбөрийг Газрын эзэд болон 4-6 шатлал бүхий орлоготой өрхүүдийн хувьд хамруулахаар төлөвлөсөн. Газрын эздийн хувьд Газар + Үндсэн хөрөнгө + Бусад хөрөнгө гэсэн бүрэлдэхүүн хэсгээр хөрөнгөө үнэлүүлж үнэлгээний дүнгээр орон сууц, гарааж, худалдаа үйлчилгээний талбайг солилцоогоор худалдан авах боломжтой.

Орлогод нийцсэн орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдах өрхүүд дараах 3 нөхцөлийн аль нэгэнд хамрагдаж орон сууцтай болох боломжтой.

1. Газраар 100% солилцоо хийх

2. Урьдчилгаа төлбөрт газар тооцож өгөх, үлдсэн төлбөрийг ипотекийн зээлд хамрагдаж төлөх

3. Урьдчилгаа 30% төлбөрийг бэлнээр төлж үлдсэн 70%-г ипотекийн зээлээр төлөх.

Холбоотой мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууцны эко хорооллын төсөл хэрэгжиж буй талбарын хороод болон ойролцоох хороодын Засаг дарга, хэсгийн ахлагч, хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтнүүдтэй санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн нийгэм, жендэрийн баг Баянхошуу болон Шархад дэд төвд ногоон

ШАРХАД ДЭД ТӨВИЙН НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСЛИЙН ТАЛБАРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧИД ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН САР ШИНИЙН ӨРГӨТГӨСӨН “АМАР БАЙНА УУ-2024” ҮЗЭСГЭЛЭНД АMЖИЛTTАЙ ОРОЛЦЛОО

Шархад дэд төв Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны төслийн талбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бичил болон

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн баг “Шархад дэд төвийн Ногоон орон сууц төсөл 1” -ийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч “Нутгийн Буян групп” ХХК-тай уулзалт хийлээ

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн баг Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо, Шархад дэд төвийн хүрээнд