Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж нь Барилгын үндэсний ассосиаци, Олон улсын санхүүгийн корпорацитай хамтран Ногоон Барилгын Үнэлгээний Системүүд сэдэвт семинарыг Баянхошуу бизнес инкубатор сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд өнөөдөр амжилттай зохион байгууллаа.

Барилгын салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадавхыг бэхжүүлэх, ногоон барилгын системүүдийг тухай мэдээлэл солилцох, нэн ялангуяа “EDGE” системийн талаарх мэдлэгийг түгээх, мөн барилгын эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зорилготой уг семинарт салбарын нийт 50 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд оролцсон байна. Уг семинарыг 11-р сардаа дахин хоёр удаа зохион байгуулахаар төслийн баг хамтрагч байгууллагууд ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээлэл

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ХЭВИЙН ЯВАГДАЖ БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРГАЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд