Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн баг “Шархад дэд төвийн Ногоон орон сууц төсөл 1” -ийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч “Нутгийн Буян групп” ХХК-тай уулзалт хийлээ

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн баг Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо, Шархад дэд төвийн хүрээнд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууц төслийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч “Нутгийн Буян Групп” ХХК-тай 2024 оны 2 дугаар сарын 7-ний өдөр уулзалт хийлээ. Тус уулзалтаар 2024 онд хийгдэх барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөө, тулгамдаж буй асуудлууд, зураг төслийн тодруулга, байгаль орчны төлөвлөгөө, нийгэм жендерийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажил болон төслийн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцлээ. Мөн уулзалтын үеэр Олон Улсын ногоон барилгын үнэлгээний систем болох EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) стандартын дагуу барилга угсралтад ашиглах барилгын материалын шаардлага үзүүлэлтийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлэв. 

Шархад дэд төвийн хүрээнд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын явц одоогийн байдлаар 40 хувьтай байгаа бөгөөд барилга угсралтын ажлыг 2024 оны 3 дугаар сарын 15-нийөдрөөс эхлэх урьдчилсан төлөвлөгөөтэй байна.

Холбоотой мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн хүрээнд Баянхошуу дэд төв талбарт нийт 110 айлын 4 блок ногоон орон сууц, мөн Шархад дэд төв талбарт 110 айлын 4 блок ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажил төлөвлөгөөний дагуу хэвийн үргэлжилж байна

2024 оны 6 дугаар сарын 1-ний байдлаар Баянхошуу дэд төв талбарт баригдаж буй A, B,

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл