Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт үйл ажиллагаа явуулж буй Өрхийн болон Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн сар шинийн өргөтгөсөн “АМАР БАЙНА УУ-2024” үзэсгэлэн худалдаа, арга хэмжээнд оролцож эхэллээ

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь 2023 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөрШархад дэд төв Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны төслийн сонгогдсон талбарт үйл ажиллагаа явуулж буй өрхийн болон бичил, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг амжилттай зохион байгуулсан. Уулзалтын үр дүнд үйлдвэрлэл эрхлэгчид өөрсдийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх, үзэсгэлэн экспод тогтмол оролцох хүсэлтэйг илэрхийлсэн. 

Уг саналын дагуу төслийн нэгж нь Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвтэй хамтран төслийн талбарт үйл ажиллагаа явуулдаг гутал болон оёдол, гар урлалын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар 2 дах жилдээ зохион байгуулж буй “АМАР БАЙНА УУ” үзэсгэлэн арга хэмжээнд оролцуулж эхэллээ. Тус үзэсгэлэн нь Улаанбаатар хотын Шинэ 100 айл худалдааны төвд 2024 оны 1 дүгээр сарын 15-наас 2 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана. 

Холбоотой мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууцны эко хорооллын төсөл хэрэгжиж буй талбарын хороод болон ойролцоох хороодын Засаг дарга, хэсгийн ахлагч, хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтнүүдтэй санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн нийгэм, жендэрийн баг Баянхошуу болон Шархад дэд төвд ногоон

ШАРХАД ДЭД ТӨВИЙН НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСЛИЙН ТАЛБАРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧИД ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН САР ШИНИЙН ӨРГӨТГӨСӨН “АМАР БАЙНА УУ-2024” ҮЗЭСГЭЛЭНД АMЖИЛTTАЙ ОРОЛЦЛОО

Шархад дэд төв Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны төслийн талбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бичил болон

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн баг “Шархад дэд төвийн Ногоон орон сууц төсөл 1” -ийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч “Нутгийн Буян групп” ХХК-тай уулзалт хийлээ

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн баг Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо, Шархад дэд төвийн хүрээнд