Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Төслийн талбар дээр инженер геологи, байр зүйн судалгааны ажил ирэх 7 хоногт эхэлнэ

Эко-хорооллын нарийвчилсан ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд төслийн талбарын байр зүйн зураг, инженер геологийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэхээр “Природа” ХХК, “Инженер геодези” ХХК тус тус шалгарсан бөгөөд судалгааны ажлыг ирэх 7 хоногт Баянхошуу талбарт эхэлнэ.

Холбоотой мэдээлэл

АХБ болон Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-аас хэрэгжүүлж буй “Ногоон орон сууц төсөл”-ийн “ГАЗРЫГ ОРОН СУУЦААР СОЛИХ” үйл ажиллагааг Баянхошуу дэд төвийн иргэдэд танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг Азийн Хөгжлийн банк