Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Төслийн нарийвчилсан судалгаа

Төслийн нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулж байгаатай холбоотойгоор Баянхошуу талбарын иргэдээс дараагийн шатны судалгаа болох нийгэм эдийн засгийн дэлгэрэнгүй судалгаа авах ажлыг 9/25-ны өдрөөс эхлүүлээд байна.

Судалгааг “Грөү Ап Рисерч” ХХК-ын судалгааны мэргэжлийн баг хариуцан гүйцэтгэж байгаа билээ.

Нийгэм эдийн засгийн судалгааны үр дүн иргэдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн нарийвчилсан ТЭЗҮ, улмаар зураг төслийг боловсруулахаар төслийн баг ажиллаж байна. Эко-хорооллын төлөвлөлтийн ажилд дэмжлэг үзүүлж судалгаандаа хамрагдсан та бүхэнд баярлалааа

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай