Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Төслийн инженерүүд төсөл хэрэгжих талбар дээр ажиллалаа.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн инженерийн баг 2021 оны 07-р сарын 29-ны өдөр зөвлөх багийн ахлагч болон инженерүүдийн хамт Баянхошуу дэд төвийн төсөл хэрэгжих талбарт ажиллаж, уулзалт зохион байгуулав. Уулзалтын үеэр Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс илтгэл тавьж, оролцогчидтой санал солилцлоо. 

Түүнчлэн дэд төвийн нутаг дэвсэрт чөлөөлсөн байгаа төслийн талбар болоод шинээр байгуулсан инженерийн дэд бүтцийн ажлууд, түүнийг түшиглэн баригдаж буй барилгын ажлын явцтай танилцав. Цаашид Баянхошуу дэд төвийн төсөл хэрэгжих талбарт инженерийн баг тогтмол ажиллах ба анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг дор бүр нь нарийвчлан тодруулж газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллах үр дүнтэй гэж үзэж байгаа юм.

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай