Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Төслийн инженерүүд төсөл хэрэгжих талбар дээр ажиллалаа.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн инженерийн баг 2021 оны 07-р сарын 29-ны өдөр зөвлөх багийн ахлагч болон инженерүүдийн хамт Баянхошуу дэд төвийн төсөл хэрэгжих талбарт ажиллаж, уулзалт зохион байгуулав. Уулзалтын үеэр Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс илтгэл тавьж, оролцогчидтой санал солилцлоо. 

Түүнчлэн дэд төвийн нутаг дэвсэрт чөлөөлсөн байгаа төслийн талбар болоод шинээр байгуулсан инженерийн дэд бүтцийн ажлууд, түүнийг түшиглэн баригдаж буй барилгын ажлын явцтай танилцав. Цаашид Баянхошуу дэд төвийн төсөл хэрэгжих талбарт инженерийн баг тогтмол ажиллах ба анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг дор бүр нь нарийвчлан тодруулж газар дээр нь шийдвэрлэн ажиллах үр дүнтэй гэж үзэж байгаа юм.

Холбоотой мэдээлэл

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ХЭВИЙН ЯВАГДАЖ БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРГАЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд