Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Төслийн байгаль орчны хамгааллын талаар иргэдтэй хийх зөвлөлдөх уулзалт

УБ хотын ногоон орон сууц төслийн эхний ээлжийн эко-хорооллыг Сонгинохайрхан дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт барьж байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд барилгын ажлын бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Иймээс төслийн байгаль орчны хамгааллын талаар иргэдтэй зөвлөлдөх уулзалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр Баянхошуу Бизнес Инкубатор төвд төслийн газар чөлөөлөлт хийсэн барилгажих талбар орчмын СХД-ийн 8, 9 дүгээр хорооны оршин суугчдыг оролцуулан зохион байгуулна. Уг уулзалтад төслийн талбарын Байгаль орчны төлөв байдлын судалгааны үр дүн, АХБ-ны байгаль орчны хамгааллын шаардлагуудын талаар танилцуулж, талбар орчмын нөлөөлөд өртсөн иргэдэд аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж хүргэх юм.

Холбоотой мэдээлэл

АХБ болон Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-аас хэрэгжүүлж буй “Ногоон орон сууц төсөл”-ийн “ГАЗРЫГ ОРОН СУУЦААР СОЛИХ” үйл ажиллагааг Баянхошуу дэд төвийн иргэдэд танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг Азийн Хөгжлийн банк