Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСӨЛД ХАМРАГДАЖ, ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ХИЙХ ХҮСЭЛТЭЙ ИЛЭРХИЙЛСЭН 18 ӨРХИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг болон Ногоон орон сууц төслийн баг Баянхошуу дэд төв, Сонгинохайрхан дүүргийн 8-р хорооны төсөлд оролцож, газар чөлөөлөлт хийх хүсэлтэй илэрхийлсэн 18 өрхийн төлөөлөлтэй уулзалт хийж, газрыг орон сууцаар солих тодорхой шийдлүүд, гэрээний нөхцөлийн талаар санал солилцлоо.

Ногоон орон сууц төслийн хүрээнд Баянхошуу дэд төвд 2023-2025 онд 336 айлын ногоон орон сууц барих бөгөөд энэ оны 4-р улиралд эхний ээлжийн 110 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулах юм. Тус төсөлд оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн иргэд өөрийн өмчлөлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөө хөндлөнгийн тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлгээний компаниар үнэлгээ хийлгэж, орон сууцаар солих нөхцөл бүрдэх юм.

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг өөрийн үгэндээ “Баянхошуу орчмыг орон сууцжуулахад тухайн бүсийн айл өрхийн оролцоо, дэмжлэг хэрэгтэй бөгөөд хөрөнгийн үнэлгээ хийхдээ иргэдийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль, журмаа баримтлан ажиллана” гэдгийг онцолж, цаашид 14 хоног тутам газраа чөлөөлөх хүсэлт гаргасан иргэдтэй уулзаж, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх уулзалтыг зохион байгуулах болов.

Холбоотой мэдээлэл

АХБ болон Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-аас хэрэгжүүлж буй “Ногоон орон сууц төсөл”-ийн “ГАЗРЫГ ОРОН СУУЦААР СОЛИХ” үйл ажиллагааг Баянхошуу дэд төвийн иргэдэд танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг Азийн Хөгжлийн банк

ОЛОН УЛСЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ТӨСЛИЙН ТАЛБАРТ АМЬДАРЧ БУЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЗОРИУЛАН “ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” ХУУЛИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ, ГАНЦААРЧИЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ АВАХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслөөс Шархад дэд төв Баянзүрх дүүргийн 19-р хороонд Ногоон орон