Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСӨЛД ХАМРАГДАЖ, ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ХИЙХ ХҮСЭЛТЭЙ ИЛЭРХИЙЛСЭН 18 ӨРХИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг болон Ногоон орон сууц төслийн баг ...

БАЯНХОШУУ БОЛОН ШАРХАД ДЭД ТӨВД БАРИГДАЖ БУЙ 220 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн баг Баянхошуу болон Шархад дэд төв талбарт баригдаж буй 220 айлын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч Сити Ландмарк ХХК болон ...

ШАРХАД ДЭД ТӨВ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦЫГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн Хөгжлийн банк болон Уур амьсгалын Ногоон сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл”-ийн эко хорооллын барилга ...

АХБ болон Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-аас хэрэгжүүлж буй “Ногоон орон сууц төсөл”-ийн “ГАЗРЫГ ОРОН СУУЦААР СОЛИХ” үйл ажиллагааг Баянхошуу дэд төвийн иргэдэд танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа

Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг Азийн Хөгжлийн банк болон Уур амьсгалын Ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын ...

ОЛОН УЛСЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ТӨСЛИЙН ТАЛБАРТ АМЬДАРЧ БУЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЗОРИУЛАН “ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” ХУУЛИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ, ГАНЦААРЧИЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ АВАХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслөөс Шархад дэд төв Баянзүрх дүүргийн 19-р хороонд Ногоон орон сууцны Эко хорооллын төслийн талбарт амьдарч буй эмэгтэйчүүдэд зориулан “Үл ...

Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслөөс “Эмэгтэйчүүдийн орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших, өмчлөх, ашиглах эрхийн талаарх” ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай ерөнхий ойлголтыг цуврал мэдээлэл болгон хүргэж байна

Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслөөс “Эмэгтэйчүүдийн орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших, өмчлөх, ашиглах эрхийн талаарх” ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай ерөнхий ойлголтыг цуврал мэдээлэл болгон хүргэж байна

Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслөөс “Эмэгтэйчүүдийн орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгө эзэмших, өмчлөх, ашиглах эрхийн талаарх” ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай ерөнхий ойлголтыг цуврал мэдээлэл болгон хүргэж байна

ТӨСЛИЙН ТАЛБАРТ АМЬДАРЧ БУЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН“ХҮЛЭМЖИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХ МЭДЛЭГ ОЛГОХ” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслөөс барьж буй Эко хороололд иргэдийн өрхийн амьжиргааг дэмжих, хүнсний ногооны хэрэгцээг хангах зориулалт бүхий 3-н улирлын хүлэмжийг төлөвлөсөн бөгөөд ...

НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРООНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/1426 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ногоон орон сууц төслийн Удирдах Хорооны хуралдаан 2 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулагдаж, төслийн баг ...
logos

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2024 оны 4 дүгээр сарын 9 Зээлийн дугаар ба нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий ...
logos

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2024 оны 4 дүгээр сарын 5 Зээлийн дугаар ба нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2024 оны 4 дүгээр сарын 3 Зээлийн дугаар ба нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл  Гэрээний дугаар ба нэр: SHD.CW2-001: ...

НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСӨЛД ХАМРАГДАЖ, ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ХИЙХ ХҮСЭЛТЭЙ ИЛЭРХИЙЛСЭН 18 ӨРХИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024 оны 3 дугаар сарын 30-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засаг, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч П.Сайнзориг болон Ногоон орон сууц төслийн баг ...

БАЯНХОШУУ БОЛОН ШАРХАД ДЭД ТӨВД БАРИГДАЖ БУЙ 220 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн баг Баянхошуу болон Шархад дэд төв талбарт баригдаж буй 220 айлын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгч Сити Ландмарк ХХК болон ...

ШАРХАД ДЭД ТӨВ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦЫГ ИРГЭДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн Хөгжлийн банк болон Уур амьсгалын Ногоон сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл”-ийн эко хорооллын барилга ...
logos

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2024 оны 03-р сарын 29 Зээлийн дугаар ба нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын ...
logos

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2024 оны 03-р сарын 27 Зээлийн дугаар ба нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын ...
logos

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2024 оны 03-р сарын 26Зээлийн дугаар ба нэр: ЗЭЭЛ 3694-MON(OCR): Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл ...
logos

VACANCY ANNOUNCEMENT

PMO Procurement Specialist  Background The Government of Mongolia has received financing from the Asian Development Bank (ADB), Green Climate Fund (GCF) and High-Level Technology Fund ...