Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Албан хаагчдын жагсаалт

Албан хаагчдын жагсаалт

Төслийн зохицуулагч

Б.Болд-Эрдэнэ

Санхүүгийн ажилтан

Б.Хишигсүрэн

Хуулийн мэргэжилтэн

С.Анар-Эрдэнэ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

Б.Энхбаяр

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн

А.Энхханд

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Г.Анударь

Ус хангамж агаар сэлгэлтийн инженер

О.Гантулга

Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер

Б.Төвшинтөгс

Архитектор

П.Сүрэнжав

Цахилгааны инженер

П.Наранбаатар

Нийгэм, жендэр, харилцааны мэргэжилтэн

Н.Энхжин

Авто замын инженер

Д.Мөнхзул

Байгаль орчны хамгааллын мэргэжилтэн

Б.Наранмандах