Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Шархад дэд төв

Төлөвлөлт

S27-5 талбар нь Улаанбаатар хотын төвөөс баруун хойд зүгт 5.4 км зайд,  Шархад дэд төв ба Баянзүрх дүүргийн 19-р хороонд нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн 1.2 га газар.

S27-5 талбарын төлөвлөлтийн онцлог:

  • 110 айлын орон сууц 
  • 500м2 үйлчилгээний талбай 
  • 30%-ийн ногоон байгууламж 
  • 108.54кВт нарны цахилгаан үүсгүүр 

 

Дэлгэрэнгүйг 

https://ub-greenhousing.mn/wp-content/uploads/2023/12/SKD-Design.pdf

 

Төслийн явц

Progress graphic

Progress photo

Төлөвлөлт

 

S27-2 талбар нь Улаанбаатар хотын төвөөс баруун хойд зүгт 5.4 км зайд,  Шархад дэд төв ба Баянзүрх дүүргийн 19-р хороонд нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн 1.8 га газар.

 

S27-2 талбарын төлөвлөлтийн онцлог:

  • 228 айлын орон сууц 
  • 700м2 үйлчилгээний талбай 
  • 30%-ийн ногоон байгууламж 

 

Дэлгэрэнгүйг 

update

 

 

Төслийн явц

 

Progress graphic

 

Progress photo