Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байрЭхлэх огнооДуусах огноо
PMO Social, Gender and Communications Specialist2023/08/252023/09/11
16:00
PMO Legal Specialist2023/08/252023/09/11
16:00
PMO Civil Engineer2023/08/252023/09/11
16:00
PMO Procurement Specialist2023/11/302023/12/15
16:00