Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Баянхошуу дэд төв

Төлөвлөлт

B15  талбар нь Улаанбаатар хотын төвөөс баруун хойд зүгт 7.2 км зайд,  Баянхошуу дэд төв ба Сонгинохайрхан дүүргийн 9-р хороонд нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн 1.6 га газар.

В15 талбарын төлөвлөлтийн онцлог:

  • 110 айлын орон сууц
  • 1110м2 үйлчилгээний талбай
  • 30%-ийн ногоон байгууламж
  • 675м2 хүлэмж
  • 138.69кВт нарны цахилгаан үүсгүүр

Дэлгэрэнгүйг

https://ub-greenhousing.mn/wp-content/uploads/2023/12/BKH-design.pdf

Төслийн явц

Барилга угсралтын явц

 

Төлөвлөлт

B13  талбар нь Улаанбаатар хотын төвөөс баруун хойд зүгт 7.2 км зайд,  Баянхошуу дэд төв ба Сонгинохайрхан дүүргийн 9-р хороонд нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн 2.3 га газар.

В13 талбарын төлөвлөлтийн онцлог:

  • 226 айлын орон сууц
  • 500м2 үйлчилгээний талбай
  • 30%-ийн ногоон байгууламж

Дэлгэрэнгүйг 

update

Төслийн явц