Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төсөл хэрэгжих бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ) эрхлэгчид Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас (ЖДҮХС) олгох зээлийн мэдээллийг хүртээмжтэй хүлээн авах, зээлд хамрагдах хүсэлтийг илэрхийлсэн.

Уг хүсэлтийн дагуу төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төсөлтэй хамтран 2024 оны 1 дүгээр сарын 26-ний өдөр Баянхошуу Бизнес инкубатор төвд ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулан “Мэдээллийн цаг”-ийг зохион байгууллаа.

Уулзалтад Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Жижиг, дунд үйлдвэрийн газрын төлөөлөл хүрэлцэн ирж, 2024 онд ЖДҮХС-аас хөнгөлөлттэй зээл олгох салбар, чиглэл, шалгуур үзүүлэлт, бүрдүүлэх материалыг танилцуулан, төслийн материал хүлээн авах цахим системийг ашиглах заавар зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Мөн уулзалтад төсөл хэрэгжих талбар болон ойр орчмын бүсийн нийт 11 ЖДҮ эрхлэгчид хамрагдан оролцлоо.

            ЖДҮХС-аас олгох зээлийн төслийн материалыг 2024 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн 2 дугаар сарын 23-ний өдөр хүртэл цахимаар хүлээн авна. Та доорх холбоосоор нэвтрэн, дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна уу.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар (sme.gov.mn)

Холбоотой мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн хүрээнд Баянхошуу дэд төв талбарт нийт 110 айлын 4 блок ногоон орон сууц, мөн Шархад дэд төв талбарт 110 айлын 4 блок ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажил төлөвлөгөөний дагуу хэвийн үргэлжилж байна

2024 оны 6 дугаар сарын 1-ний байдлаар Баянхошуу дэд төв талбарт баригдаж буй A, B,

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл