Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны санамж бичиг

“Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл” нь Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй “Ур чадварыг хөгжүүлэх төсөл”-тэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг зурлаа.

Уг төсөл нь Герман улсын засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр 2019 оноос хэрэгжиж байна. Үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагчийг мэргэшүүлэх сургалт, ажлын байран дээр дадлагажих сургалтаар дамжуулан ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх зорилготой төсөл юм. Хамтын ажиллагааны хүрээнд “Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл”-д хамрагдсан өрхийн гишүүдийг ажлын байран дээр дадлагажих, ур чадвар хөгжүүлэх сургалтанд хамруулах ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Холбоотой мэдээлэл

Дэд төвүүд дэх бүтээн байгуулалтыг ашиглан гэр хорооллыг орон сууцжуулах хэлэлцүүлэгт “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн баг оролцлоо. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд хотын зургаан шинэ дэд

Сонгинохайрхан дүүргийн 8, 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан мэдээлэл өгөх, санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа.

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын

Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбар” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа

Азийн Хөгжлийн Банкны хот байгуулалтын ахлах, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн ноён Раушан Маматкулов, Төслийн шинжээч хатагтай