Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны санамж бичиг

“Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл” нь Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй “Ур чадварыг хөгжүүлэх төсөл”-тэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг зурлаа.

Уг төсөл нь Герман улсын засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр 2019 оноос хэрэгжиж байна. Үйлдвэрлэлийн дадлагажуулагчийг мэргэшүүлэх сургалт, ажлын байран дээр дадлагажих сургалтаар дамжуулан ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх зорилготой төсөл юм. Хамтын ажиллагааны хүрээнд “Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төсөл”-д хамрагдсан өрхийн гишүүдийг ажлын байран дээр дадлагажих, ур чадвар хөгжүүлэх сургалтанд хамруулах ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Холбоотой мэдээлэл

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ХЭВИЙН ЯВАГДАЖ БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРГАЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд