Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ НОГООН ОРОН СУУЦ ТӨСӨЛ-1 БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦ

Баянхошуу дэд төвийн эхний ээлжийн 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг Азийн Хөгжлийн Банкны худалдан авах ажиллагааны дүрэм журмууд болон Монгол улсын холбогдох хууль журмын дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан ба тус хорооллын А, Б блок барилгуудын гүйцэтгэгчээр Сити Ландмарк ХХК, Хаппи Бьюлдинг ХХК-нуудын түншлэл, С болон Д блокуудын гүйцэтгэгчээр Цамхаг Констракшн ХХК, Содон Номин Констракшн ХХК-нуудын түншлэл шалгарч, уг түншлэлүүдтэй барилгын ажлыг гүйцэтгэх гэрээг тус тус байгуулан барилгын ажлыг эхлүүлсэн.


Тус барилгын ажлын явц 2023 оны 9-р сарын байдлаар 30 хувийн хэрэгжилттэй байна. Үүнд, А, Б блок барилгуудын баганан суурийн арматурчлал башмакын ажил хийгдсэн. С блок барилгын суурийн хучилтын ажил, зоорийн давхарын бетон ханын хэв хашмалын ажил хийгдсэн.

Д блок барилгын суурийн дам нурууны ажил хийгдэж, буцаан булалт хийгдсэн байна.
Мөн А блокын 1-р давхарын шал болон зоорийн давхарын ханын бетон цутгалт хийгдсэн, Б блокын 1-р давхарын шал болон зоорийн давхарын ханын бетон цутгалт хийгдсэн ба 2-р давхарын шалны арматурчлал хийгдэж байгаа бол С блокын 2-р давхарын шалны арматурчлал, Д блокын 1-р давхарын шал болон зоорийн давхарын ханын бетон цутгалт хийгдсэн.

Холбоотой мэдээлэл

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ХЭВИЙН ЯВАГДАЖ БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРГАЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд