Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Мэдээ мэдээлэл

Баянхошуу байршилд газар, эд хөрөнгийг үнэлэх үнэлгээний ажил эхэллээ

Улаанбаатар хотын Ногоон орон сууц төслийн хүрээнд Баянхошуу байршилд төсөлд хамрагдсан оршин суугчдаас “Төсөлд оролцох сонирхлын судалгаа” болон “Нийгэм эдийн засгийн нарийвчилсан судалгаа”-г авч бүрэн дууссан.

Оршин суугчид та бүхий газар, эд хөрөнгийг хөндлөнгийн  үнэлгээний компани үнэлэх ба үнэлгээний ажил албан ёсоор эхэлсэн гэдгийг дуулгахад таатай байна. Улаанбаатар хотын хойд бүсэд иргэдийн орлогод нийцсэн ногоон Эко-хороолол барих их үйлсэд биднийг дэмжин хамтран ажиллаж буй иргэд та бүхэнд талархал илэрхийлье.

Холбоотой мэдээлэл

Шархад дэд төв, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ногоон орон сууц төслийн талбарт ажиллаж байгаа тус хорооны иргэний сэтгэгдлийг хүргэж байна

Та бүхэн төслийн барилга угсралтын ажлын байрны мэдээлэл авах бол төслийн цахим хуудас болон төсөл

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ХЭВИЙН ЯВАГДАЖ БАЙНА ГЭСЭН ДҮГНЭЛТ ГАРГАЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд

“ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН БҮЛГЭМ” ШАРХАД ДЭД ТӨВ, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 19 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАРИГДАЖ БУЙ 110 АЙЛЫН НОГООН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдаж буй 110 айлын ногоон орон сууцны барилга угсралтын ажилд