Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Манай цахим хуудсанд тавтай морилно уу

Гэр хорооллын 100 га талбайд эко хороолол барихаар төлөвлөж байна

Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл нь 5 үе шаттай үргэлжилнэ

Төслийн танилцуулга

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл нь оршин суугчидтай хамтран ажилласнаар гэр суурьшлыг эрүүл, аюулгүй, амьдрах таатай орчин бүхий орлогод нийцсэн орон сууцны эко-хороолол болгон хөгжүүлэх юм.​

Төслийн хүрэх үр дүн

Үр дүн 1

Гэр хороололд дэд бүтэц, нийтийн зориулалттай байгууламжууд, болон халамжийн, түрээсийн орон сууц баригдана

Үр дүн 2

Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц, зах зээлийн орон сууц ба ипотекийн ногоон зээлийг нэмэгдүүлнэ

Үр дүн 3

Салбарын бодлогын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж, чадавхийг бэхжүүлнэ

Төслийн таницуулга видео

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл нь оршин суугчидтай хамтран ажилласнаар гэр суурьшлыг эрүүл, аюулгүй, амьдрах таатай орчин бүхий орлогод нийцсэн орон сууцны эко-хороолол болгон хөгжүүлэх юм.​

Хамтрагч байгууллага

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл нь юм.